Klachtenregeling

Bent u niet tevreden over hoe wij u geholpen hebben en wilt u dit kenbaar maken?

Om ons werk goed te kunnen uitvoeren is het van belang dat u ons vertrouwt en dat u zich vrij voelt om uw mening met ons te delen. Mocht het gebeuren dat u geen goed gevoel heeft overgehouden na een contact met onze praktijk dan vernemen wij dit graag van u zodat wij dit met u kunnen bespreken en ervan kunnen leren.

Klachtenformulier

Indien u ontevreden bent verzoeken wij u dit aan te geven bij een van onze medewerkers. Mocht u het vervelend om dit in persoon of telefonisch te doen dan kunt u gebruik maken van ons klachtenformulier. Na ontvangst van uw klacht neemt een van onze huisartsen uw klacht in behandeling. De huisarts of een andere medewerker kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Wij geven telefonisch of via een persoonlijke afspraak een reactie op uw klacht.

Het heeft onze voorkeur om met u in gesprek te gaan om te kijken of we er samen uit kunnen komen.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris te bereiken per e-mail: info@evelinebrand.nl.

Geschilleninstantie huisartsenzorg

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie op skge.nl.

Huisartsenpraktijk de Plantage

Huisartsenpraktijk de Plantage

Wij proberen om zo veel mogelijk duidelijk en laagdrempelig te zijn, zodat iedereen begrijpt wat er gebeurt of moet gebeuren. Hierbij staan wij open voor kritiek zodat we blijvend aan onze verbeterpunten kunnen werken om alles goed te laten verlopen.